ADER 24.1.2

Cercetări privind evaluarea productivă a genofondului românesc de viermi de mătase și valorificarea superioară a bazei furajere sericicole

Rezumat

Sericicultura este singura sursă pentru producerea mătăsii, iar creșterea viermilor de mătase depinde de calitatea frunzelor de dud. Din acest motiv, producția de mătase are o relație directă cu creșterea larvelor. Una dintre căile alternative de îmbunătățire a creșterii larvelor și a producției de gogoși este îmbogățirea frunzelor de dud cu nutrienți suplimentari. În acest context, proiectul propune pe de o parte evaluarea potențialului genetic și productiv al genofondului autohton sericicol, și pe de altă parte, dezvoltarea unor soluții nutriționale de îmbogățire a frunzelor de dud cu adaos de nutrienți naturali, cu efecte benefice asupra productivității și calității produselor sericicole.

Date generale proiect

Finanțare: Bugetul de stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR),  Plan sectorial 2023-2026
Contract nr.: 24.1.2/ 13.07.2023
Valoarea proiectului: 1.500.000 lei
Durata proiectului: 36 luni
Perioada de derulare: 18.07.2023 – 30.06.2026
Contractor: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni Argeș
Director proiect: dr. ing. Călinescu Mirela Florina, cercetător științific gr. II   

 

Obiective și rezultate

Obiective

Obiectiv principal: Evaluarea productivă a genofondului românesc de viermi de mătase și valorificarea superioară a bazei furajere sericicole, în scopul revitalizării sectorului sericicol la nivel național.
Obiectiv specific: Tehnologii inovative de suplimentare a calității frunzei de dud cu nutrienți naturali și evaluarea caracteristicilor productive și de calitate ale unor rase sau linii de viermi de mătase autohtone pentru asigurarea fundamentării conservării.

Rezultate 

✓ Studiu privind starea genofodului sericicol românesc existent și a bazei furajere sericicole;
✓ Evaluarea productivității genofondului românesc existent de rase și hibrizi de viermi de mătase;
✓ Testarea și validarea unor tehnologii nutriționale cu rol în obținerea unor produse sericicole cu proprietăți îmbunătățite;
✓ Valorificarea superioară a bazei furajere sericicole prin adaosul de nutrienți naturali cu potențial benefic asupra producției și calității produselor sericicole;
✓ Elaborarea de recomandări tehnologice și nutriționale pentru creșterea viermilor de mătase;
✓ Promovarea sericiculturii ca ramură importantă a zootehniei românești.

Parteneri

Conducător proiect – Stațiunea de Cercetări Sericicole (SCS) Băneasa București

Director proiect: Dr. ing. GHEORGHE Anca

Partener 1 – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca

Responsabil proiect P1: Șef lucrări MOISE Adela Ramona

Partener 2 – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Băneasa – Bucureşti

Responsabil proiect P2: ing. DUMITRU Maria

Faze derulare și activități

Faza 1. Asigurarea volumului de informații privind  fondul genetic de viermi de mătase B. mori și a bazei furajere sericicole.

Termen raportare: 31.10.2023

Faza 2. Elaborarea și testarea de tehnologii nutriționale pentru viermii de mătase B. mori. Stabilirea tehnologiei de cultivare în vederea diversificării bazei furajere sericicole prin înființarea unei noi plantații de dud.

Termen raportare: 31.10.2024

Faza 3. Testarea unor tehnologii nutriționale bazate pe adaos de nutrienți naturali, la 4 rase sau linii autohtone selectate atât la CP, cât și la P1, și stabilirea caracteristicilor morfo-productive ale acestora. Întreținerea și monitorizarea dezvoltării plantației experimentale de dud (P2).

Termen raportare: 31.10.2025

Faza 4. Validarea și transfer tehnologic; elaborarea de recomandări tehnologice și nutriționale pentru creșterea viermilor de mătase. Diseminare informații și promovarea sericiculturii prin: organizare workshop/ conferințe, comunicări, publicații ISI/BDI. Actualizare pag web proiect.

Termen raportare: 30.06.2026