ADER 6.3.23

Utilizarea sistemelor autonome energetic pentru digitalizarea unor secvențe tehnologice specifice pomiculturii de precizie

Rezumat

Spre deosebire de metodele clasice, tehnologiile noi, precum sistemele de măsurare (detecția multispectrală) și controlul cu sisteme inteligente de producere a energiei regenerabile (sisteme fotovoltaice), vor aduce beneficii suplimentare legate de acuratețea determinărilor și reducerea stării de stress abiotic a culturilor. Protecția asigurată de panourile fotovoltaice semitransparente, creează un microclimat controlat de temperatură, lumină și umiditate. În plus, sistemul alimentează energetic atât echipamentele de fertirigare, cât și platforma hardware-software destinată monitorizării SMART a tehnologiilor aplicate și a condițiilor climatice pentru anticiparea și diminuarea efectelor negative.

Cercetările vor urmări exploatarea sustenabilă a plantațiilor pomicole, constând în sporirea productivității concomitent cu eficientizarea utilizării resurselor de apă și nutrienți, reducerea stresului abiotic al plantelor și asigurarea autonomiei energetice a sistemelor de implementare și control a programelor tehnologice.  În acest context, sistemele fotovoltaice creează culturilor un mediu protejat prin reducerea temperaturii, radiației solare directe și menținerea unui nivel mai ridicat de umiditate, asigurând autonomia energetică a sistemelor de implementare-control a fertirigării și a sistemelor de monitorizare a principalilor indicatori climatici.

Date generale proiect

Finanțare: Bugetul de stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR),  Plan sectorial 2023-2026
Contract nr.: 6.3.23/18.07.2023
Valoarea proiectului: 1.200.000 lei
Durata proiectului: 36 luni
Perioada de derulare: 18.07.2023 – 30.06.2026
Contractor: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni Argeș
Director proiect: dr. ing. Călinescu Mirela Florina, cercetător științific gr. II   

Obiective

– Monitorizarea culturilor privind corelația dintre stresul hidric și nutrițional cuantificat de indicatorii fluorescenței clorofilei aparatului foliar al pomilor, imaginile multispectrale și trăsăturile fiziologice ale speciilor pomicole, interpretate cu ajutorul unor modele fizice de transfer radiativ; 
– Modelele matematice de transfer radiativ bazate fizic (indicii de vegetație), generate în cadrul proiectului, vor fi utilizate pentru a crea sisteme informatice destinate estimării stării fiziologice a plantelor, intensității stresului abiotic timpuriu și ajustării în timp util a programelor de fertirigare;
– Ghid practic privind utilizarea soluțiilor inovative rezultate în cadrul proiectului.

Parteneri

Coordonator: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni Argeș

Parteneri:

P1 – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) București
          Responsabil: dr. ing. Stănică Florin, profesor universitar
          https://usamv.ro/index.php/ro/

P2 – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului (ICPA) București
          Responsabil: dr. Lungu Mihaela, cercetător științific gr. I
          https://icpa.ro/lafc/

P3 – Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa
          Responsabil: drd. ing. Dragomir Damian, cercetător științific
          https://scdpbaneasa.ro/

Faze derulare și activități

Faza I: Documentare și analiza privind avantajele utilizării sistemelor fotovoltaice în pomicultură; elaborarea conceptuală a modelului experimental.
Termen raportare: 31.10.2023

Faza II: Amplasarea și experimentarea modelului experimental în primul an  
Termen raportare: 31.10.2024

Faza III: Experimentarea modelului propus în al doilea an de studiu în câmp
Termen raportare: 31.10.2025

Faza IVValidarea secvențelor tehnologice propuse și demonstrarea funcționalității modelului propus;
Termen raportare: 30.06.2026