NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PARTICIPANȚILOR LA EVENIMENTELE ȘTIINȚIFICE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC ORGANIZATE DE STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ BĂNEASA BUCUREȘTI

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa București (SCDP Băneasa), cu sediu în Bd. Ion Ionescu de la Brad nr 4, sector 1, Bucuresti, tel. +40.21 233.06.13, website: www.scdpbaneasa.ro, email: statiuneabaneasa@yahoo.com, cod fiscal: RO 1581530, încalitate de operator de date cu caracter personal, reprezentată legal de Director Dr. ing. Oltenacu Cătălin Viorel, vă informează despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 

Prin completarea formularului de înregistrare, SCDP Băneasa va colecta următoarele date cu caracter personal furnizate de către dvs: nume, prenume, adresă de e-mail, număr telefon, profesie/loc de muncă. Furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana interesată către operator este necesară pentru demararea procesului de înscriere la evenimentele științifice și de transfer tehnologic organizate de SCDP Băneasa, la care dvs. veti opta sa participati.

 

Aceste date cu caracter personal sunt colectate în scopul contactării persoanelor care și-au exprimat interesul pentru inregistrarea participarii și în vederea finalizării procesului de înscriere la evenimente.

 

Temeiul legal al prelucrării îl reprezintă îndeplinirea obligațiilor pre-contractuale și contractuale, conform articolului 6 alin.(1) lit. b din Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

 

Ca principiu, se vor prelucra datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Având în vedere scopurile prelucrării datelor cu caracter personal prezentate, SCDP Băneasa nu va divulga sau transfera datele dvs. personale. Precizăm că datele dvs. nu sunt transferate către state terțe.

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare si dreptul de acces la datele personale care vă privesc;
  • dreptul la rectificare a datelor cand sunt inexacte sau incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor, precum și dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite circumstante;
  • dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dvs. personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;
  • dreptul la opoziție în privința prelucrării datelor personale în anumite circumstanțe; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
  • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere, și
  • dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente, în cazul în care se consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă vizează, încalcă prevederile Regulamentului Unional;
  • dreptul de a fi notificat de către SCDP Băneasa în caz de încălcări privind securitatea datelor cu caracter personal.

De asemenea, vă informăm că aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv.

Pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, se va adresa o cerere scrisă către SCDP Băneasa, fie în format fizic, la adresa din București, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr 4, sector 1, cu mențiunea Data Protection – GDPR, fie în format electronic, la adresa de e-mail: gdpr@scdpbaneasa.ro. În măsura în care acestea nu contravin legii, astfel încât SCDP Băneasa nu are obligația sã se conformeze cererii respective, se va răspunde cererii dvs. imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii.

Vă informăm cu privire la datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor: Ignat Liviu – tel: 021. 233.06.13, e-mail: gdpr@scdpbaneasa.ro