Cercetare

Principalele obiective ale activităților de cercetare desfășurate la SCDP Băneasa

  • Managementul inovativ al resurselor genetice și ameliorarea plantelor pomicole pentru crearea unor genotipuri versatile și rezistente din punct de vedere al productivității și calității în condiții de stres și utilizare minime imputuri;
  • Dezvoltarea unor tehnologii pomicole inovative de fermă, care pot reduce impactul negativ al schimbărilor climatice, în condițiile păstrării biodiversității în cadrul plantațiilor de pomi și arbuști fructiferi;
  • Identificarea, adaptarea, testarea și promovarea tehnologiilor digitale în pomicultură.

Aceste obiective sunt urmărite prin activitațile specifice din cadrul celor 3 laboratoare, respectiv:

Laborator de ameliorare specii pomicole, arbuști fructiferi și căpșuni

Laboratorul desfășoară activități de cercetare de ameliorare în scopul obținerii de produse pomicole cu caracteristici solicitate de piață. Pentru fiecare din speciile studiate, cais, piersic, nectarin, arbuști fructiferi și căpșun, se identifică obiectivele de ameliorare apoi se parcurg etapele specifice procesului de ameliorare.

Mai mult