Laborator

DESCRIERE

 

Laboratorul desfășoară cercetări privind tehnicile și tehnologiile aplicabile în cultivarea soiurilor noi din speciile cais, piersic şi nectarin, precum şi comportarea soiurilor de măr şi cireş în zona Bucureşti. De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea fermierilor, personalul laboratorului urmărește aplicarea diferenţiată a tăierilor şi utilizarea unor forme de coroană diferite la soiurile cantonate în zona de sud a României, în vederea extinderii lor în producţie;

Activitatea laboratorului acoperă și cercetarea, monitorizarea și identificarea speciilor de dăunători și agenți patogeni ai pomilor și arbuștilor fructiferi și identificarea soluțiilor de gestiune eficient economic a acestei provocări importante din plantațiile pomicole. 

 

Problematica abordată în cadrul laboratorului de agrotehnică:

 • Stabilirea unor secvențe tehnologice pentru înființarea plantațiilor pomicole
 • Stabilirea tehnologiilor de cultură la principalele specii pomicole si arbusti fructiferi
 • Stabilirea sistemelor și tehnologiilor de cultură (distanţe de plantare, forma de coroană, tăieri) la speciile cais, piersic, nectarin, măr, prun şi cireş;
 • Studiul soiurilor nou create din speciile cais, piersic şi nectarin în parcelele pilot (potenţial de producţie, parametrii de calitate), precum şi comportarea soiurilor de măr şi cireş în zona Bucureşti;
 • Cercetări privind influenţa metodelor de intreţinere a solului asupra ecosistemului pomicol cu privire specială la utilizarea erbicidelor;
 • Aplicarea diferenţiată a tăierilor şi utilizarea unor forme de coroană diferite la soiurile de cais, piersic şi nectarin in vederea extinderii lor in producţie;
 • Utilizarea eficientă a surselor de apă prin promovarea tehnologiilor cu consum redus şi eficienţă maximă prin utilizarea tehnologiilor moderne de irigare localizată: picurare in vederea stopării sau reducerii semnificative a fenomenului de deşertificare manifestat puternic in ultimii ani.
 • Studiul soiurilor noi din speciile cais, piersic şi nectarin în parcelele pilot (potenţial de producţie, parametrii de calitate), precum şi comportarea soiurilor de măr şi cireş în zona Bucureşti.

 

Dotări

 • balanţă tehnică folosită la cântărirea probelor de fructe;
 • etuvă pentru uscarea probelor de sol în vederea stabilirii umidităţii solului;
 • instrumente necesare pentru determinări biometrice;
 • calculator pentru prelucrarea datelor obţinute;
 • mese laborator pentru efectuarea măsurătorilor şi determinărilor în condiţii de laborator.
 • minititrator, refractometru, subler, penetrometru

 

Problematica abordată în cadrul laboratorului de protecția plantelor:

 • Cercetări privind biologia şi dinamica populaţiilor de patogeni;
 • Cercetări privind simptomatologia, şi diagnoza rapidă a bolilor virotice şi micoplasmatice la pomi, arbuşti fructiferi şi căpşun;
 • Testarea materialului biologic utilizat în procesul de înmulţire;
 • Elaborarea de noi strategii de protecţie integrată a pomilor, arbuştilor fructiferi şi căpşunului;
 • Identificarea speciilor de patogeni dăunători ai speciilor pomicole;
 • Identificarea şi recomandarea celor mai bune metode de protecţie fitosanitară cu impactul cel mai scăzut asupra mediului inconjurator
 • Elaborarea de noi strategii de protecţie integrată a pomilor, arbuştilor fructiferi şi căpşunului;
 • Identificarea speciilor de patogeni dăunători ai speciilor pomicole;
 • Identificarea şi recomandarea celor mai bune metode de protecţie fitosanitară cu impactul cel mai scăzut asupra mediului inconjurator
 • Protecţia mediului, reducerea poluării fructelor şi protejarea consumatorilor.

 

Dotări

 • Atomizor; Pompa de spate actionata manual;
 • Stereoscop;
 • Lupe;
 • Microscop de laborator ML – 4;
 • Aparat foto;
 • Fileu pentru captarea insectelor şi cutii pentru pastrarea insectelor.
 • Stație meteo digital
 • Motocultor cu anexe

În cadrul SCDP Băneasa București, funcționează un laborator care efectuează determinările specifice pentru evaluarea calității solului respectiv: determinarea pH-ului solului; determinarea humusului și dozarea carbonului organic; măsurarea conținutului total de săruri solubile; determinarea colorimetrică a fosfaților ușor solubili; determinarea acidității hidrolitice și a sumei bazelor schimbabile.

 

Laboratorul susține activitatea colectivului de cercetare furnizând informații esențiale pentru interpretarea rezultatelor reieșite din activitatea de cercetare legată de agrotehnică.