Proiecte

PROIECTE – TEME ȘI EXPERIENȚE
 
Temele și experiențele ce sunt desfășurate în cadrul Laboratorul de agrotehnică și protecţia plantelor, au la bază o serie de documente programatice, în care sunt stabilite obiective ce duc la atingerea problematicilor abordate în cadrul laboratorului.
 
Planul tematic privind Implementarea „Strategiei ASAS privind Cercetarea – Dezvoltarea – Inovarea în Pomicultură” pentru perioada 2021 – 2027 – ICDP Piteşti – Mărăcineni şi reţeaua de Staţiuni pomicole, reprezintă principalul document programatic privind activitățile de cercetare desfășurate.
În cadrul acestui plan tematic, SCDP Băneasa este parteneră în mai multe experiențe, respectiv:
  • ”2.1. Secvențe tehnologice de amenajare a terenurilor pentru înființarea plantațiilor pomicole, sisteme de cultură a pomilor și de întreținere a solului, prin lucrări de mecanizare”
Obiectivul acestei experiențe este acela de a identifica soluțiile tehnologice pentru amenajarea și pregătirea terenurilor în vederea înființării plantațiilor pomicole. Sisteme moderne de cultură a pomilor, alegerea combinațiilor soi x portaltoi și a polenizatorilor. Modernizarea sistemelor de întreținere a solului și testarea sistemei de mașini și utilaje. Reducerea necesarului de forță de muncă manuală
 
  • ”2.2. Secvențe tehnologice de conducere, formare și întreținere a coroanelor pentru utilizarea eficientă a energiei solare și limitarea efectelor negative ale factorilor de stres climatic. Mecanizarea lucrărilor de întreținere a pomilor”
Obiectivul acestei experiențe este acela de a identifica soluții privind modernizarea sistemelor de susținere a pomilor, a formelor de coroană și a tăierilor de formare și întreținere. Optimizarea distribuției luminii în coroane pe parcursul întregului sezon de vegetație. Testarea celor mai moderne mașini și utilaje de întreținere a coroanelor. Reducerea necesarului de forță de muncă manuală.
 
PROIECT CDI
 
”Evaluarea caracteristicilor calitative la unele soiuri de cais în vederea îmbunătățirii sortimentului”
 
Obiectivul: utilizarea soiurilor calitativ superioare la stabilirea sortimentului pentru zona de sud a României; monitorizarea, evaluarea și conservarea materialului biologic cu caracteristici valoroase în vederea utilizării acestuia în programul de ameliorare