Proiecte

PROIECTE – TEME SI EXPERIENȚE
 
Temele și experiențele dezvoltate în cadrul laboratorului sunt structurate astfel:
……………………………………………………………………………………………………………..
  1. Teme aferente Planului tematic privind Implementarea „Strategiei ASAS privind Cercetarea – Dezvoltarea – Inovarea în Pomicultură” pentru perioada 2021 – 2027 – ICDP Piteşti – Mărăcineni şi reţeaua de Staţiuni pomicole, reprezintă principalul document programatic privind activitățile de cercetare desfășurate.
În cadrul acestui plan tematic, SCDP Băneasa este parteneră în mai tematici și experiențe, respectiv:
Tema: Resurse genetice şi ameliorarea soiurilor şi portaltoilor pomicoli 
 
Subtema 1.1. Menţinerea și exploatarea biodiversităţii pomicole, cu experiențele:
  • ” 1.1.3. Sâmburoase termofile: cais, piersic, nectarin şi migdal”
  • ” 1.1.4.  Arbuști fructiferi (coacăz, zmeur, mur, agriş, afin, măceş, lonicera, cătină, soc, corn, aronia, trandafirul pentru petale,  goji, dud) şi căpşun”
Obiectivele experiențelor:
– reorganizarea colecțiilor pomologice aflate în declin,
– completarea în permanență a aceste colecții cu specii și soiuri noi din țară și străinătate.
– evaluarea genotipurilor în vederea identificării de genitori pentru programele de ameliorare în funcție de obiective generale și specifice.
 
Subtema 1.3. Crearea de soiuri noi cu fructe de calitate şi rezistenţă genetică/toleranță la factori biotici şi abiotici. Crearea de portaltoi adaptaţi solurilor din România
 
Experiența 1.3.7. Căpşun şi arbuşti fructiferi
Obiectiv experiență: obţinerea de soiuri destinate consumului în stare proaspătă, prelucrării alimentare și farmaceutice, tolerante / rezistente la ger, boli şi dăunători.
 
Subtema 1.4. Microzonarea soiurilor și portaltoilor pomicoli
Experiența 1.4.3. Sâmburoase termofile: cais, piersic şi nectarin
Experiența 1.4.5. Căpşun şi arbuşti fructiferi
Obiective experiențe: evaluarea însuşirilor privind adaptabilitatea pedo-climatică a unor soiuri și portaltoi de cais, piersic și nectarin, în culturi de concurs. Monitorizarea comportării soiurilor şi portaltoilor în diferite bazine pomicole şi pe tipuri diferite de sol. Stabilirea cerinţelor climatice ale soiurilor din zonele pomicole de referinţă. Înregistrare soi,
 
Subtema 1.5. Analiza pretabilităţii cultivării pe teritoriul României a speciilor de goji, kiwi, smochin, moşmon şi ariile de pretabilitate, soiuri şi tehnologii de cultură recomandate
Obiectiv experiență: testarea în vederea introducerii în sortiment a unor specii/soiuri noi, adaptate condiţiilor pedoclimatice din România
……………………………………………………………………………………………………………….

2. Teme aferente PROIECTELOR CDI

2.1. Proiect multianual: 2018 – 2022, tip PCC 3 – ”Evaluarea caracteristicilor calitative la unele soiuri de cais in vederea imbunatatirii sortimentului”
Obiectiv experiență: Folosirea soiurilor calitativ superioare la stabilirea sortimentului pentru zona de sud a Romaniei; monitorizarea, evaluarea si conservarea materialului biologic cu caracteristici valoroase in vederea utilizarii acestuia in programul de ameliorare
 
2.2. Proiect multianual: 2018 – 2022, tip PCC – ”Introducerea in sortiment a unor soiuri de capsun performante cu potential productiv ridicat, rezistente la boli si daunatori, adaptate conditiilor pedoclimatice din zona de sud a Romaniei”
Obiectiv experiență::
– îmbunătățirea permanentă a sortimentului de soiuri de căpșun cu cele mai valoroase, obținute atât în țara noastră cât și pe plan mondial, privind producția, calitatea fructelor și rezistența sporită la boli și dăunători, care să valorifice la maximum factorii pedoclimatici din zona de sud a României.
– identificarea unui sortiment de căpșun cu un potențial productiv ridicat în vederea introducerii în cultură; extinderea în cultura a acestor soiuri; prezentarea și demonstrarea funcționalității privind extinderea și diversificarea sortimentului de căpșun.
……………………………………………………………………………………………………………..