Despre noi 22

Istoric

Istoricul Staţiunii Băneasa

Parte componentă a structurii organizaţionale a cercetării agricole româneşti, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa – București este o instituţie publică cu personalitate juridică, care îşi desfaşoară activitatea în baza Legii nr. 290/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.180/2002 privind aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Siseşti”. Staţiunea funcţionează în subordinea Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Siseşti” – forul ştiinţific naţional în domeniul agriculturii, medicinei veterinare, industriei alimentare, silviculturii şi protecţiei mediului şi în directa coordonare a  Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni, Argeş.

Conducerea SCDP Băneasa este asigurată de Consiliul de Administraţie iar forul care gireaza activitatea ştiinţifică a SCDP Băneasa este Consiliul Ştiinţific  care include cercetătorii curenţi ai SCDP Băneasa .

Sediul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa este în Bucureşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 4, sector 1, într-o clădire istorică, fostă reşedinţă a Mareşalului Ion Antonescu şi sediul Consiliului de Miniştri în timpul Primului Război Mondial.
Clădirea în care SCDP Băneasa își defășoară activitatea, face parte din patrimoniul architectural al României, personalitatea sa integrându-se armonios cu specificul Staţiunii.
Acest edificiu a adăpostit oameni de mare valoare pentru cultura şi viaţa românească ca: Nae Ionescu, cunoscut istoric si filosof român, Mareşalul Ion Antonescu, comandantul Forţelor Armate Române în timpul celui de-al doilea Război Mondial, şi istoricul Mircea Vulcănescu. Acestea sunt numai câteva nume care susţin valoarea şi suportul istoric al clădirii.
Nae Ionescu este părintele spiritual al construcţiei, sub viziunea căruia acest monument a fost proiectat şi construit de arhitectul C. M. Cantacuzino în 1938.
Edificiul aparţine acum Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa care a renovat clădirea şi a încercat să o aducă la strălucirea de altădată, fiind în simbioză totală cu trecutul istoric al acestui monument.

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa, conservă în colecţiile naţionale tezaurul genetic pentru speciile cais, piersic şi nectarin, cantonate în zona de sud a României, tezaur concretizat în peste 655 fenotipuri de cais şi 950 fenotipuri de piersic şi nectarin.
Grefată pe un nucleu provenit din primul Institut de Cercetări Hortiviticole din România, care a activat pe aceste locuri între anii 1957 – 1967.
În toţi aceşti ani, cercetătorii staţiunii, inginerii, tehnicienii, muncitorii, şi-au adus contribuţia prin crearea de soiuri noi de cais (Dacia, Olimp, Roşii de Băneasa, Excelsior, Favorit, Comandor, Rareş, Carmela, Viorica, Valeria, Nicuşor, Adina), piersic (Splendid, Flacăra, Superba de Toamnă, Triumf, Congres, Victoria, Alexia, Amalia, Antonia, Eugen, Dida) nectarin (Tina, Mihaela), prun, vişin (Nana), tehnologii pentru cultivarea pomilor în sistem intensiv şi gospodăresc, a căpşunilor şi arbuştilor fructiferi şi ornamentali, precum şi pentru producerea de material săditor pomicol şi ornamental.

Activităţile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa sunt structurate astfel iar principalele direcții și obiective sunt:

Obiective activităților de cercetare:

 • studiul interacţiunii rezistenţei genetice a genotipurilor de cais şi piersic la agenţii patogeni stabili;
 • colectarea şi prezervarea fondului de germoplasmă la cais, piersic şi nectarin;
 • inducerea variabilităţii genetice prin metode convenţionale (hibridarea, consangvinizarea, mutageneza fizică şi chimică);
 • utilizarea biostimulatorilor în pomicultură şi dendrologie;
 • cercetări privind sistemele de combatere integrată la speciile pomicole cais, piersic şi nectarin, căpşun şi arbuşti fructiferi;
 • studiul unor metode de irigare la speciile cais, piersic, nectarin, cireş, vişin, în condiţiile zonei de sud a ţării;
 • crearea de soiuri de cais, piersic şi nectarin cu rezistenţă sporită la boli, dăunători şi ger cât şi îngheţuri de revenire din primăvară.

Obiectivele sectorului de dezvoltare:

 • introducerea soiurilor nou omologate şi brevetate în parcele pilot şi efectuarea de studii privind comportarea acestora în condiţii de producţie;
 • protecţia fitosanitară în sistem integrat, monitorizarea şi avertizarea tratamentelor fitosanitare în plantaţiile pomicole;
 • monitorizarea nutriţiei şi fertilizarea în sistem ecologic în plantaţiile pomicole;
 • implementarea de secvenţe tehnologice pentru obţinerea materialului săditor pomicol şi dendrologic liber de viroze;
 • monitorizarea elementelor calităţii solului;
 • monitorizarea şi avertizarea momentelor optime de udare în plantaţiile pomicole, floricole şi dendrologice;
 • controlul buruienilor.
Informații de interes public

………………………………………………………………

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa

Programul de lucru: de luni până joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08:00 – 14:00.

Sediul: Bd. Ion Ionescu de la Brad nr 4, sector 1, Bucuresti

Telefon:: +4021 233 06 13 (secretariat)

Email: contact@scdpbaneasa.ro

Site: www.scdpbaneasa.ro

………………………………………………………………

………………………………………………………………

1. Organizare si funcționare

………………………………………………………………

2. Structură de conducere

Director 

Dr. ing. Oltenacu Cătălin Viorel

3. Consiliu de Administrație

Președinte:

 • Dr. ing. Oltenacu Cătălin Viorel – Director SCDP Băneasa

Membri:

 • Ec. Chiran Ruxanda Gabriela, Dir. adj. Ec
 • Ing. Drd. Dragomir Damian, Cercetător
 • Dr. Ing. Lăcătuș Victor, reprezentant A.S.A.S
 • Vizireanu Ana Maria, reprezentant M.A.D.R

4. Declarații de avere și interese (detalii aici…)

5. Listă documente de interes public

6. Listă categorii de documente elaborate de SCDP Băneasa

Buget, Bilanț și State de funcții

Buget: 2018, 2019, 2020

Bilanț: 2018, 2019, 2020

State de funcții: 2018, 2019, 2020, 2021

Proiecte

Proiectul ADER 7.1.1: ”Cercetări privind potențialul agrobiologic al unor soiuri și portaltoi din specii termofile de pomi și arbuști fructiferi în vederea intensivizării tehnologiilor de cultură”

Perioada de derulare a planului sectorial: 2019 – 2022

Autoritatea contractantă:

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE (MADR) cu sediul in Bucureşti, Bd. Carol I nr. 2-4, Bucureşti, tel: 021- 30.72.400; e-mail: dgia@madr.ro, cercetare@madr.ro

Instituția coordonatoare:

STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (S.C.D.P.) CONSTANŢA

Parteneri

Partener 1:

INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (ICDP) PITEȘTI-MĂRĂCINENI

Partener 2:

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (S.C.D.P.) BĂNEASA – BUCUREŞTI

Raportare faze:

Responsabil de proiect în cadrul S.C.D.P. BĂNEASA – BUCUREŞTI

CS Maria DUMITRU 0723.610.615

maria.dumitru77@yahoo.com

Adresa: B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 4, Sector 1, Bucuresti

www.scdpbaneasa.ro