Despre Noi

Scurt istoric SCDP Băneasa

Istoricul Staţiunii Băneasa 

Parte componentă a structurii organizaţionale a cercetării agricole româneşti, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa – București este o instituţie publică cu personalitate juridică, care îşi desfaşoară activitatea în baza Legii nr. 290/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.180/2002 privind aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Siseşti”. Staţiunea funcţionează în subordinea Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Siseşti” – forul ştiinţific naţional în domeniul agriculturii, medicinei veterinare, industriei alimentare, silviculturii şi protecţiei mediului şi în directa coordonare a  Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni, Argeş.

Conform art 20. Alin (1) din HOTĂRÂREA nr. 892/2018, Stațiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul pomiculturii

Conducerea SCDP Băneasa este asigurată de Consiliul de Administraţie iar forul care gireaza activitatea ştiinţifică a SCDP Băneasa este Consiliul Ştiinţific  care include cercetătorii curenţi ai SCDP Băneasa .

Sediul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa este în Bucureşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 4, sector 1, într-o clădire istorică, fostă reşedinţă a Mareşalului Ion Antonescu şi sediul Consiliului de Miniştri în timpul Primului Război Mondial.
Clădirea în care SCDP Băneasa își defășoară activitatea, face parte din patrimoniul architectural al României, personalitatea sa integrându-se armonios cu specificul Staţiunii.
Acest edificiu a adăpostit oameni de mare valoare pentru cultura şi viaţa românească ca: Nae Ionescu, cunoscut istoric si filosof român, Mareşalul Ion Antonescu, comandantul Forţelor Armate Române în timpul celui de-al doilea Război Mondial, şi istoricul Mircea Vulcănescu. Acestea sunt numai câteva nume care susţin valoarea şi suportul istoric al clădirii.
Nae Ionescu este părintele spiritual al construcţiei, sub viziunea căruia acest monument a fost proiectat şi construit de arhitectul C. M. Cantacuzino în 1938.
Edificiul aparţine acum Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa care a renovat clădirea şi a încercat să o aducă la strălucirea de altădată, fiind în simbioză totală cu trecutul istoric al acestui monument.

Programe, obiective de cercetare și strategii

 Documente strategice 

Obiectivele si tintele urmarite de SCDP Baneasa in desfasurarea activitatii se bazeaza pe urmatoarele documente strategice:

La elaborarea acestora au fost luate în calcul obiectivele generale și specifice din cadrul următoarelor documente strategice europene si nationale:

  • Strategia Pactul ecologic european;

  • Strategia „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic;

  • Strategia de Cercetare – Dezvoltare – Inovare în domeniul agroalimentar pe termen mediu și lung 2020-2030;

  • Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani;

  • Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

  • Strategia pentru conservarea biodiversității

  • Strategia pentru diminuarea impactului modificărilor climatice, reducerea GES  și sechestrarea dioxidului de carbon

Direcțiile strategice de cercetare urmărite de SCDP Băneasa, sunt în strânsă legătura cu nevoile fermierilor precum și cu noile tendințe generale de dezvoltare a agriculturii, respectiv:

  • introducerea în cultură de specii, soiuri și hibrizi adaptate schimbărilor climatice;
  • identificarea, testarea și promovarea tehnologiilor sau verigilor tehnologice sustenabile (pomicultură de precizie, robotică agricolă, irigarea inteligentă, utilizarea Internet of Thinks (IOT);
  • abordarea bioeconomiei în pomicultură, agricultura circulară;
  • promovarea și dezvoltarea pomiculturii ecologice.

Programe și strategii proprii 

Activităţile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa sunt structurate astfel, iar principalele direcții și obiective sunt:


Obiectivele activităților de cercetare:

studiul interacţiunii rezistenţei genetice a genotipurilor de cais şi piersic la agenţii patogeni stabili;

  • colectarea şi prezervarea fondului de germoplasmă la cais, piersic şi nectarin;
  • inducerea variabilităţii genetice prin metode convenţionale (hibridarea, consangvinizarea, mutageneza fizică şi chimică);
  • utilizarea biostimulatorilor în pomicultură şi dendrologie;
  • cercetări privind sistemele de combatere integrată la speciile pomicole cais, piersic şi nectarin, căpşun şi arbuşti fructiferi;
  • studiul unor metode de irigare la speciile cais, piersic, nectarin, cireş, vişin, în condiţiile zonei de sud a ţării;
  • crearea de soiuri de cais, piersic şi nectarin cu rezistenţă sporită la boli, dăunători şi ger cât şi îngheţuri de revenire din primăvară.

Obiectivele sectorului de dezvoltare:

  • introducerea soiurilor nou omologate şi brevetate în parcele pilot şi efectuarea de studii privind comportarea acestora în condiţii de producţie;
  • protecţia fitosanitară în sistem integrat, monitorizarea şi avertizarea tratamentelor fitosanitare în plantaţiile pomicole;
  • monitorizarea nutriţiei şi fertilizarea în sistem ecologic în plantaţiile pomicole;
  • implementarea de secvenţe tehnologice pentru obţinerea materialului săditor pomicol şi dendrologic liber de viroze;
  • monitorizarea elementelor calităţii solului;
  • monitorizarea şi avertizarea momentelor optime de udare în plantaţiile pomicole, floricole şi dendrologice;
  • controlul buruienilor.

Proiecte de dezvoltare a activității de cercetare – dezvoltare inovare – 2021 – 2027

  1. Înființarea, dezvoltarea și consolidarea unui laborator de cercetare a micropropagării speciilor pomicole;
  2. Dezvoltarea sectorului de dendrologie prin realizarea unei plantații ornamentale la Baza Băneasa, reprezentată de o colecție de trandafiri care va avea și rol de popularizare a activității SCDP Băneasa;
  3. Realizarea unui proiect de desfacere a produselor pomicole;
  4. Extinderea suprafeței de plantații dedicate activităților de cercetare – dezvoltare, respectiv culturi menite să sprijine cercetarea în următoarele obiective: efectul schimbărilor climatice și metode de reducere a efectului acestora asupra producției pomicole, creșterea durabilă a productivității agricole, a veniturilor și reducerea/eliminarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Noile plantații urmează să îndeplinească și rolul de loturi demonstrative pentru beneficiarii implementării de proiecte finanțate prin Sub-măsura 4.1a PNDR și în Planul Național Strategic. Aceste investiții vor avea pe lângă componenta de cercetare – dezvoltare și componentă comercială cu rol de susținere a veniturilor SCDP Băneasa.
  5. Înființarea unei plantații de alun în care va fi evaluată adaptabilitatea soiurilor de alun în arealul de sud – est al României;
  6. Extinderea sistemului de fertirigare și accesarea de proiecte cu finanțare EU și non EU în vederea alimentării cu curent electric provenit din surse de energie verde (regenerabilă- solar, eolian).
  7. Extinderea suprafeței de culturi de nișă cu aplicabilitate în domeniul medicinii, respectiv plante medicinale și aromatice cultivate în vederea eficientizării activităților pomicole și a diversificării producției din fermele pomicole.

Rezultatele activității de cercetare 

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa, conservă în colecţiile naţionale tezaurul genetic pentru speciile cais, piersic şi nectarin, cantonate în zona de sud a României, tezaur concretizat în peste 655 fenotipuri de cais şi 950 fenotipuri de piersic şi nectarin.
Grefată pe un nucleu provenit din primul Institut de Cercetări Hortiviticole din România, care a activat pe aceste locuri între anii 1957 – 1967.
În toţi aceşti ani, cercetătorii staţiunii, inginerii, tehnicienii, muncitorii, şi-au adus contribuţia prin crearea de soiuri noi de cais (Dacia, Olimp, Roşii de Băneasa, Excelsior, Favorit, Comandor, Rareş, Carmela, Viorica, Valeria, Nicuşor, Adina), piersic (Splendid, Flacăra, Superba de Toamnă, Triumf, Congres, Victoria, Alexia, Amalia, Antonia, Eugen, Dida) nectarin (Tina, Mihaela), prun, vişin (Nana), tehnologii pentru cultivarea pomilor în sistem intensiv şi gospodăresc, a căpşunilor şi arbuştilor fructiferi şi ornamentali, precum şi pentru producerea de material săditor pomicol şi ornamental.


Rapoarte de activitate 

Date si informatii infrastructura de cercetare:

 • Numar inregistrare in Registrul Potentialilor Contractori: 1347
 • ERRIS (Engage in the European Research Infrastructures System) short link: https://eeris.eu/ERIO-2100-000U-1681
 • CUI: 1581530
 • CIF: RO1581530
Informații de interes public

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa

Date de contact și programul de lucru: de luni până joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08:00 – 14:00.

Program de audiențe: Marți de la 10:00 – 12:00

Sediul: Bd. Ion Ionescu de la Brad nr 4, sector 1, Bucuresti

Telefon:: +4021 233 06 13 (secretariat)

Email: contact@scdpbaneasa.ro

Site: www.scdpbaneasa.ro • Structură de conducere
  • Director SCDP Băneasa: Dr. ing. Oltenacu Cătălin Viorel (alte informatii CV)
  • Director Adj. Economic: Ec.Calinita Ruxanda Gabriel (CV in curs de actualizare)
  • Director Adj. Științific: Ing. Drd. Dragomir Damian (alte informatii CV)
 • Consiliu de Administrație

Președinte: Dr. ing. Oltenacu Cătălin Viorel – Director SCDP Băneasa

Membri:

 • Ec. Calinita Ruxanda Gabriela, Dir. adj. Ec
 • Ing. Drd. Dragomir Damian, Cercetător
 • Dr. Ing. Lăcătuș Victor, reprezentant A.S.A.S
 • Jurist Laura Maria Suhaianu, reprezentant M.A.D.R


Informatii si informari GDPR


Integritate institutionala


 

Programe și proiecte

Proiectul finantat prin Submăsura 16.1a “Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol” din PNDR – REALIZAREA PLATFORMEI MODULARE ROBOTICE AUTONOME “ROBO – FERMIER

 

Proiectul ADER 7.1.1: ”Cercetări privind potențialul agrobiologic al unor soiuri și portaltoi din specii termofile de pomi și arbuști fructiferi în vederea intensivizării tehnologiilor de cultură”