Servicii

Vă mulțumim că ați ales SCDP Băneasa!

Prin compartimentele specializate SCDP Băneasa vă oferă o serie de servicii care vă pot ajuta în organizarea și dezvoltarea plantației dumneavoastră pomicole.
Pentru aceasta, vă punem la dispoziție un formular (cerere de servicii) prin care să ne comunicați solicitările dumneavoastră.
Descărcați, completați și trimitetți către noi acest formular, colegii din departementele de cercetare – dezvoltare, vă vor contacta pentru a stabili detaliile.

Etape si procedura:

  1. Verificati si estimati costurile pentru realizarea serviciilor de catre SCDP Baneasa;
  2. Descarcati, completati si transmiteti cererea dvs. impreuna cu documentele suport (daca este cazul) pentru a avea o imagine cat mai completa a solicitarii dumneavoastra
  3. SCDP Baneasa va inregistra cererea si va comunica prin intermediul aceluiasi formular devizul estimativ pentru realizarea serviciului;
  4. In cazul in care sunteti de acord cu devizul pentru presetarea serviciului, va asteptam sa ne contactati in maxim 10 zile pentru detalii suplimentare si perfectarea contractului, in caz contrar cererea va fi anulata si nu va intra in fluxul de procesare;
  5. Aprobarea devizului de catre dvs. este urmata de perfectarea contractului de servicii, emiterea facturii conform devizului si desfasurarera activitatilor conform solicitarii
  • In cazul solicitarilor de evaluare a proiectului de infiintare a plantatiei, este necesar ca in cadrul sedintei Consiliului Stiintific al SCDP Baneasa sa fie luata o hotarare de emiterea/respingere a avizarii proiectului;
6. Dupa confirmarea de plata, SCDP Baneasa va elibera si transmite documentele elaborate (hotarare de avizare, raport de analize, raport de expertiza, etc).

Documente

Mai jos puteti descarca variantele actualizate ale documentelor pentru servicii:

  • CERERE FURNIZARE SERVICII
  • SISTEM TARIFAR 
  • În cazul reavizării unui proiect tehnic de înființare a plantațiilor pomicole – se aplică un tarif standard de 1.500 lei fără TVA/ proiect (indiferent de suprafața plantației)

AVIZAREA PROIECTELOR DE ÎNFIINȚARE/DEFRIȘARE A PLANTAȚIILOR POMICOLE

SCDP Băneasa, este abilitată să avizeze proiectele de defrișare sau înființare a plantațiilor pomicole în acord cu legislația aplicabilă.

 

SERVICII DE EXPERTIZARE A PLANTAȚIILOR POMICOLE CONFORM LEGISLAȚIEI

SCDP Băneasa furnizează servicii de expertiză specializată în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv Legea Pomiculturii (Legea nr. 348/2003, republicată în 2008).

CONSULTANȚĂ PRIVIND TEHNOLOGIILE DE ÎNTREȚINERE A PLANTAȚIILOR DE POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFER

SCDP Băneasa oferă consultanță de specialitate privind verigile tehnologice aplicabile în plantațiile de hobby sau comerciale pornind de la achiziția materialului de plantat și până la comercializarea produselor pomicole

VERIFICĂRI ÎN TEREN PRIVIND CONDIȚIILE DE ÎNFIINȚARE A PLANTAȚIILOR POMICOLE/PEPINIERE

Cercetătorii SCDP Băneasa se deplasează pe teren pentru a verifica stadiul actual al terenului/plantației și pentru a constata verigile tehnologice necesar a fi efectuate în vederea asigurării celor mai bune condiții de înființare a plantației/pepinierei.

În urma vizitei, cercetătorii redactează un raport în care vor fi consemnate toate elementele constatate. De asemenea, în raport vor fi evidențiate soluțiile aplicabile fiecărei situații specifice întâlnite pe teren.

SPRIJIN PENTRU DEFRIȘAREA PLANTAȚIILOR POMICOLE CARE AU DEPĂȘIT DURATA DE EXPLOATARE/AFLATE ÎN DECLIN

SCDP Băneasa deține experiența și mijloacele tehnice necesare pentru a oferi servicii de defrișare a plantațiilor de pomi fructiferi, arbuști, pe tot teritoriul țării indiferent de vârsta plantațiilor, specie, stare și localizare

SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA POMICULTURII ÎN SISTEM ECOLOGIC

SCDP Băneasa susține promovarea tehnicilor de producție pomicolă ecologică. În cadrul strategiei de dezvoltare a SCDP Băneasa, printre orientările de viitor se regăsește și cea a cercetării-dezvoltării pomiculturii ecologice, urmărind tehnologii și tehnici specifice agriculturii ecologice eficiente economic, scopul final fiind transferul acestora către fermieri.

ALTE SERVICII

Consultanță tehnică pentru întreținerea plantațiilor pe rod: agrotehnică, lucrări generale și speciale, mașini și utilaje specifice, etc.

SCDP Băneasa este orientată în permanență spre identificarea soluțiilor optime pentru rentabilizarea activităților de producție pomicolă.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm completați formularul de contact