ADER 6.3.1

Cercetări privind influenţa aplicării sistemelor şi tehnologiilor conservative, pentru combaterea efectelor secetei, a îmbunătăţirii fertilităţii solului şi a păstrării apei în sol, în vederea creşterii cantitative şi calitative a producţiilor

Rezumat

În contextul general creat de Pactul Ecologic European și cel al strategiei Biodiversitate, care au ca scop direct reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și reducerea impactului asupra  schimbărilor climatice, noile politici PAC și Planul Național Strategic, creează cadrul specific pentru agricultură, prin care se dezvoltă și implementează uneltele ce contribuie la atingerea scopului de neutralitate climatică.

Cercetările propuse prin proiect, vor avea drept scop evaluarea impactului implementării tehnicilor și tehnologiilor specifice agriculturii conservative prevăzute și în cadrul eco–schemelor (ex: PD – 06), asupra mediului și a eficienței economice a fermelor de producție de arbuști fructiferi din sudul României.

Date generale proiect

Finanțare: Bugetul de stat – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR),  Plan sectorial 2023-2026
Contract nr.: 6.3.1/21.07.2023
Valoarea proiectului: 1.050.000 lei
Durata proiectului: 40 luni
Perioada de derulare: 21.07.2023 – 31.12.2026
Contractor: Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa București
Director proiect: dr. ing. Cătălin Viorel Oltenacu, cercetător științific gr. III   

Obiective

– Aplicarea măsurilor abordărilor de tehnologie conservativă prin identificarea și implementarea acestora în minim 3 ferme de arbuști fructiferi;

-Evaluarea impactului aplicării eco – schemelor în cultura arbuștilor fructiferi;

-Îmbunătățirea bazei de cunoștințe pentru dezvoltarea, evaluarea și monitorizarea vulnerabilității la schimbările climatice la nivel de ferme  pomicole prin testarea de metode și unelte existente la nivelul UE;

-Precizarea secvenţelor tehnologice specifice zonelor secetoase care asigură conservarea  apei în sol;

-Stabilirea măsurilor și metodelor de agricultură conservativă aplicabile în zona de sud a României;

-Promovarea măsurilor pomicultură durabilă și creșterea capacității de a se aplica aceste cunoștințe în practică prin demonstrarea acestor măsuri fermierilor, asociațiilor de fermieri, agronomilor, agențiilor de standarde alimentare și companiilor de asigurări agricole;

-Demonstrarea și promovarea tehnologiilor pomicole durabile prin transfer tehnologic și acțiuni tip ”living-labs”;

-Creșterea gradului de conștientizare a fermierilor pomicoli și a viitorilor fermieri cu privire la tehnologiile conservative, prin dezvoltarea, crearea și diseminarea pachetelor de informații;

-Contribuție la dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii UE privind adaptarea la schimbările climatice prin transferul celor mai bune practici și know-how către părțile interesate din sectorul politic, agricol și alimentar la nivel regional, național și european și prin integrarea în toate domeniile de politică

Parteneri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Faze derulare și activități

Faza 1 – Actualizarea bazei de cunostinte privind monitorizarea evaluarea si impactul unor tehnologii si tehnici conservative pentru combaterea secetei si imbunatatirea fertilitatii solului la arbustii fructiferi.

Activitate 1.1 – Documentare privind aplicarea tehnologiilor conservative (acoperirea permanenta solului) pentru combaterea secetei,imbunatatirea fertilitatii solului si a pastrarii apei din sol in agroecosistemele de arbusti fructiferi. (CP)

Activitate 1.2 – Documentare privind tehnologiile conservative– sisteme de întreținere a intervalelor și rândurilor de plante, specii vegetale utile. (P1)

Activitate 1.3 – Documentare privind identificarea si evaluarea unor biofertilizatorimicrobieni pentru combaterea secetei, imbunatatirea fertilitatii solului si a pastrarii apei din sol in agroecosistemele de arbusti fructiferi. (P2)

Activitate 1.4 – Documentare privind influenta tehnologiilor conservative (aplicare mulci) pentru combaterea secetei, imbunatatirea fertilitatii solului si a pastrarii apei din sol in agroecosistemele de arbusti fructiferi (P3)

Faza 2 – Elaborarea si testarea modelelor experimentale privind metodele si tehnologiile de agricultura conservativa aplicabile in agroecosistemele de arbusti fructiferi din zona de sud a Romaniei

Activitate 2.1 – Elaborarea si testarea masurilor si tehnologiilor de acoperire a solului specifice pentru combaterea secetei si imbunatatirea fertilitatii solului si influenta asupra umiditatii si parametrilor solului precum si a productiei arbustilor fructiferi. (CP)

Activitate 2.2 – Proiectare secvențe tehnologiceconservative, amplasare în teren si testare model experimental stabilit. Determinarea indicatorilor biometrici ai plantelor și indicatori fizico-chimici ai solului;Analiză preliminară a datelor și stabilire necesitate și direcții de optimizare a modelului experimental. (P1)

Activitate 2.3 – Elaborarea si testarea procedurilor de aplicare a biofertilizatorilor microbieni si evaluarea parametrilor fiziologici si biochimici ai plantei si a calitatii recoltei la arbustii fructiferi. (P2)

Activitatea 2.4 – Elaborarea si testarea masurilor si tehnologiilor de aplicare a mulciului pentru combaterea secetei si imbunatatiera fertilitatii solului si influenta asupra parametrilor solului si a productiei arbustilor fructiferi. (P3)

Activitatea 2.5 – Diseminarea rezultatelor prin comunicare si publicare nationala si internationala – toti partenerii

Faza 3 – Optimizarea modelelor experimentale privind metodele si tehnologiile de agricultura conservativa pentru combaterea secetei si imbunatatiera fertilitatii solului aplicabile in ecosistemele de arbusti fructiferi din zona de sud a Romaniei

Activitatea 3.1 – Optimizarea masurilor si tehnologiilor de acoperire a solului pentru combaterea secetei si imbunatatiera fertilitatii solului si influenta asupra umiditatii si parametrilor solului si a productiei arbustilor fructiferi. (CP)

Activitatea 3.2 – Continuare testare si optimizare model experimental în conformitate cu rezultatele fazei anterioare. Înregistrare indicatori biometrici ai plantelor și indicatori fizico-chimici ai solului; Analiză preliminară a datelor. (P1)

Activitatea 3.3 – Optimizarea tehnicilor de aplicare a bifertilizatorilor microbieni cu rol in toleranta la seceta si cresterea fertilitatii solului si stabilirea influentei asupra parametrilor fiziologici, biochimici ai plantei si calitatii recoltei la arbustii fructiferi. (P2)

Activitatea 3.4 – Optimizarea masurilor si tehnologiilor de aplicare a mulciului in combaterea secetei si in imbunatatiera fertilitatii solului si influenta asupra umiditatii si parametrilor solului si a productiei la arbustii fructiferi. (P3)

Activitatea 3.5 – Diseminarea rezultatelor prin comunicare si publicare nationala si internationala CP,P1,P2,P3

Faza 4 – Demonstrarea functionalitatii elementelor modelului experimental privind metodele si tehnologiile de agricultura conservativa aplicabile in ecosistemele de arbusti fructiferi din zona de sud a Romaniei

Activitatea 4.1 – Demonstrarea eficientei tehnologiilor de acoperire a solului in ecosistemele de arbusti fructiferi prin promovarea in ferme si asociatii de fermieri si prin actiuni de tip „living lab”. (CP)

Activitatea 4.2 – Validarea si demonstrarea eficientei secventelor tehnologice aplicate la fermieri. Înregistrare indicatori biometrici ai plantelor și indicatori fizico-chimici ai solului;Analiză finală a datelor. (P1)

Activitatea 4.3 – Demonstrarea eficientei aplicarii biofertilizatorilor microbieni in ecosistemele de arbusti fructiferi si promovarea lor in ferme si asociatii de fermieri. (P2)

Activitatea 4.4 – Demonstrarea eficientei tehnologiilor de aplicare a mulciului in ecosistemele de arbusti fructiferi prin promovarea in ferme si asociatii de fermieri si prin actiuni de tip „living lab”. (P3)

Activitatea 4.5 – Diseminarea rezultatelor prin comunicare si publicare nationala si internationala.

 

Rapoarte si documente

Faza 1 – Raport Actualizarea bazei de cunostinte privind monitorizarea evaluarea si impactul unor tehnologii si tehnici conservative pentru combaterea secetei si imbunatatirea fertilitatii solului la arbustii fructiferi.

Faza 2 – Elaborarea si testarea modelelor experimentale privind metodele si tehnologiile de agricultura conservativa aplicabile in agroecosistemele de arbusti fructiferi din zona de sud a Romaniei

Faza 3 – Optimizarea modelelor experimentale privind metodele si tehnologiile de agricultura conservativa pentru combaterea secetei si imbunatatiera fertilitatii solului aplicabile in ecosistemele de arbusti fructiferi din zona de sud a Romaniei

Faza 4 – Demonstrarea functionalitatii elementelor modelului experimental privind metodele si tehnologiile de agricultura conservativa aplicabile in ecosistemele de arbusti fructiferi din zona de sud a Romaniei