PROIECTE

Proiectul finantat prin Submăsura 16.4 a “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicoldin PNDR –

„Înființarea și dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte, pentru produse pomicole certificate ecologic și produse de calitate, Piața locală din fermă – “BIO ARCA”

 

 

 

 

 

 

 

Scopul proiectului

Promovarea cooperării între actorii local, 2 fermieri si o societate comerciala, in scopul comercializarii produselor agoalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare, respectiv prin crearea unei piete locale pentru produse pomicole, inclusiv promovarea acesteia

 

Activitățile proiectului

1. organizarea de târguri și evenimente periodice în ferme pentru promovarea proiectului și comercializarea produselor direct către consumatori

2. promovare prin rețele de socializare și Realizare campanie de promovare – audio si video

3. participarea fermierilor la târguri locale și regionale.

 

Parteneri

 • Lider proiect: SC Sana Plant Extract SRL (fermier)
 • Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa (fermier) – Partener 1
 • SC Inpulse Partners SRL (promovare) – Partener 2
Rezultate estimate

Pe toată durata desfășurării proiectului (20 luni) membrii acordului de cooperare propun organizarea și desfășurarea unor evenimente în fermele proprii și în cadrul târgurilor organizate de terți, respectiv:

 • Anul 2023 – 4 evenimente in ferma (2 la Lider si 2 la Partener 1) si 4 evenimente locale (participare ambii parteneri)
 • Anul 2024 – 6 evenimente in ferma (3 la Lider si 3 la Partener 1) si 2 evenimente locale (participare ambii parteneri).

Resurse media – (link youtube)

 

Proiectul finantat prin Submăsura 16.1a “Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol” din PNDR – REALIZAREA PLATFORMEI MODULARE ROBOTICE AUTONOME “ROBO – FERMIER

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul specific al acestui proiect este realizarea unei platforme robotice autonome ROBO – FERMIER si a softului aferent de gestionare.

Platforma ROBO – Fermier va fi dezvoltata in scopul executării lucrărilor din plantațiile pomicole ecologice fiind proiectata ca sistem modular, adaptabil condițiilor specifice unui număr cat mai mare de profile de ferme pomicole

Operațiunile ce se propun a fi executate de platforma robotică autonomă, sunt destinate plantațiilor pomicole în special a celor administrate în sistem ecologic, respectiv:

 • Realizarea lucrări de întreținere a plantației prin cosirea/tocarea buruienilor;
 • Realizarea monitorizării stării de sănătate (boli și dăunători) din plantații;
 • Aplicarea localizata a soluțiilor de combatere boli și dăunători
 • Verificarea posibilității de realizare a recoltării cu ajutorul platformei.
Obiective secundare

Prin proiectul propus de GO se vor atinge si alte obiective, după cum urmează:

1. Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale.

Prin implementarea proiectului se va crea o resursa de informații si cunoștințe destinate pomiculturii ecologice. Prin acțiunile demonstrative organizate in cadrul proiectului se va realiza si o conștientizare a populatei in ceea ce privește agricultura ecologica si soluțiile pentru o gestionare eficienta a activității agricole si a mediului.

2. Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite.

In cadrul Grupului Operațional sunt parteneri din domeniul privat de producție si servicii (P1 si P3) precum si din cadrul domeniului de cercetare si dezvoltare. Aceștia vor colabora in scopul elaborării, realizării si experimentării soluției robotice, astfel realizându-se legătura si transferul de cunoștințe intre sectorul de cercetare si domeniul privat.

Proiectul propune realizarea unei platforme robotice autonome, destinate fermelor pomicole ecologice care va fi capabila sa monitorizeze plantația si sa aplice punctual soluții de tratament, in acest mod realizându-se o mai buna gestiune a mediului. De asemenea, platforma va permite înlocuirea tractoarelor, cu combustie de energie fosila astfel reducându-se nivelul de poluare din agricultura.

De asemenea, dezvoltarea si utilizarea platformei autonome robotice ce va realiza activitati dedicate pomiculturii ecologice (întreținerea plantației, monitorizarea plantației si aplicarea de tratamente) se va reflectata în efectele socio-economice și de mediu, cum ar fi: creșterea producției, reducerea consumului de combustibil, îmbunătățirea condițiilor de lucru ale fermierilor, menținerea structurii solului, conservarea și îmbunătățirea caracteristicilor solului, scădere semnificativă a riscului de eroziune, etc.

 

Rezultate practice estimate

Rezultatele practice estimate ale proiectului vor fi:

 • un studiu privind principalele caracteristici ale plantațiilor pomicole infiintate pe sisteme moderne de cultura. Studiul va constitui o sursa de informații științifica, pe baza căreia platforma va putea funcționa in corelare cu caracteristicile specifice plantației in care activitatea robotului se va testa. Realizarea acestui raport este necesara pentru ca P1 sa poată elabora programe de operare care sa tina cont de specie, densitate, profil plantație, etc.
 • o platforma autonoma robotica modulara. Aceasta va fi destinata facilitării întreținerii plantațiilor pomicole ecologice (prin lucrări de tăieri iarba si săpat intre pomi pe rând, si monitorizarea stării fitosanitare a plantațiilor). Platforma va fi caracterizata de “modularitate” astfel incit va permite obținerea unui grad adaptabilitate si eficienta, astfel incat sa poată fi utilizata intr-un grad cat mai larg in cadrul plantațiilor pomicole ecologice
 • o baza de date cu informații si fotografii cu principalele boli si principalii daunatori din plantațiile pomicole ecologice. Baza de date va constitui sursa de informații necesare softului de recunoaștere a bolilor si daunatorilor prezenți in plantație, fiind utilizata de platforma robotica. De asemenea cu ajutorul acestei baze de date, platforma „va învăța” in permanenta, in acest mod fiind capabila sa recunoască existenta in diferite stadii de dezvoltare a factorilor patogeni.
 • o aplicație mobila de monitorizare si control a platformei robotice. Aceasta aplicație va putea fi instalata sau utilizata din „Cloud” pe terminale telefonice sau tablete/PC, si va permite monitorizarea si controlul prin internet a platformei, facilitând operarea acesteia prin IOT.
 • un studiu de impact asupra utilizării sistemelor electronice respectiv a platformei ROBO – FERMIER, in eficienta economica a fermelor pomicole ecologice, având in vedere impactul semnificativ pe care il au activitățile de întreținere si recoltare a plantației, in cadrul cheltuielilor de producție.

Resurse media – (link youtube)

Film – RoboFermier Modelare 3D

Film – Robo Fermier – Testare precizie distanță de mers

 

 

Proiectul ADER 7.1.1: ”Cercetări privind potențialul agrobiologic al unor soiuri și portaltoi din specii termofile de pomi și arbuști fructiferi în vederea intensivizării tehnologiilor de cultură”

 

Perioada de derulare a planului sectorial: 2019 – 2022

Autoritatea contractantă:

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE (MADR) cu sediul in Bucureşti, Bd. Carol I nr. 2-4, Bucureşti, tel: 021- 30.72.400; e-mail: dgia@madr.ro, cercetare@madr.ro

Instituția coordonatoare:

STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (S.C.D.P.) CONSTANŢA

Parteneri

Partener 1:

INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (ICDP) PITEȘTI-MĂRĂCINENI

Partener 2:

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (S.C.D.P.) BĂNEASA – BUCUREŞTI

În calitate de Partener 2 în cadrul proiectului, SCDP Băneasa a avut desfășurat următoarele activități:

 • Documentare și analiză în vederea alegerii celor mai reprezentative soiuri de cais, piersic, migdal, portaltoi și arbuști fructiferi;
 • Realizarea modelului experimental și a lotului experimental;
 • Diseminare rezultate preliminarii obținute în cadrul proiectului;
 • Schimb de material saditor in vederea testarii noilor soiuri din speciile termofile studiate;
 • Diseminare rezultate preliminarii obținute în cadrul proiectului;
 • Monitorizarea experienței în camp;
 • Participarea la manifestări tehnico-științifice din domeniul proiectului;
 • Menținerea stării biologice și culturale a câmpurilor experimentale;
 • Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului.

Raportare faze:

Responsabil de proiect în cadrul S.C.D.P. BĂNEASA – BUCUREŞTI

CS Maria DUMITRU 0723.610.615

maria.dumitru77@yahoo.com

Adresa: B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 4, Sector 1, Bucuresti

www.scdpbaneasa.ro