PROIECTE NAȚIONALE

Plan sectorial MADR 2026

ADER 6.3.1.

Cercetări privind influenţa aplicării sistemelor şi tehnologiilor conservative, pentru combaterea efectelor secetei, a îmbunătăţirii fertilităţii solului şi a păstrării apei în sol, în vederea creşterii cantitative şi calitative a producţiilor

Citește mai mult

ADER 6.3.23

Utilizarea sistemelor autonome energetic pentru digitalizarea unor secvențe tehnologice specifice pomiculturii de precizie

Citește mai mult

ADER 24.1.2

Cercetări privind evaluarea productivă a genofondului românesc de viermi de mătase și valorificarea superioară a bazei furajere sericicole

Citește mai mult
PNDR - FEADR

Bio – Arca

„Înființarea și dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte, pentru produse pomicole certificate ecologic și produse de calitate, Piața locală din fermă – “BIO ARCA”.

Citește mai mult

Robo – Fermier

Proiect finantat prin Submăsura 16.1a “Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol” din PNDR

Citește mai mult
Alte proiecte implementate

2019 – 2022 – Proiectul ADER 7.1.1: ”Cercetări privind potențialul agrobiologic al unor soiuri și portaltoi din specii termofile de pomi și arbuști fructiferi în vederea intensivizării tehnologiilor de cultură”

Perioada de derulare a planului sectorial: 2019 – 2022

Autoritatea contractantă:

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE (MADR) cu sediul in Bucureşti, Bd. Carol I nr. 2-4, Bucureşti, tel: 021- 30.72.400; e-mail: dgia@madr.ro, cercetare@madr.ro

Instituția coordonatoare: STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (S.C.D.P.) CONSTANŢA

Partener 1: INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (ICDP) PITEȘTI-MĂRĂCINENI

Partener 2: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (S.C.D.P.) BĂNEASA – BUCUREŞTI

În calitate de Partener 2 în cadrul proiectului, SCDP Băneasa a avut desfășurat următoarele activități:

  • Documentare și analiză în vederea alegerii celor mai reprezentative soiuri de cais, piersic, migdal, portaltoi și arbuști fructiferi;
  • Realizarea modelului experimental și a lotului experimental;
  • Diseminare rezultate preliminarii obținute în cadrul proiectului;
  • Schimb de material saditor in vederea testarii noilor soiuri din speciile termofile studiate;
  • Diseminare rezultate preliminarii obținute în cadrul proiectului;
  • Monitorizarea experienței în camp;
  • Participarea la manifestări tehnico-științifice din domeniul proiectului;
  • Menținerea stării biologice și culturale a câmpurilor experimentale;
  • Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului.

Raportare faze:

Responsabil de proiect în cadrul S.C.D.P. BĂNEASA – BUCUREŞTI

CS Maria DUMITRU – maria.dumitru77@yahoo.com