PROIECTE

Proiectul ADER 7.1.1: ”Cercetări privind potențialul agrobiologic al unor soiuri și portaltoi din specii termofile de pomi și arbuști fructiferi în vederea intensivizării tehnologiilor de cultură”

 

Perioada de derulare a planului sectorial: 2019 – 2022

Autoritatea contractantă:

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE (MADR) cu sediul in Bucureşti, Bd. Carol I nr. 2-4, Bucureşti, tel: 021- 30.72.400; e-mail: dgia@madr.ro, cercetare@madr.ro

Instituția coordonatoare:

STAŢIUNEA DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (S.C.D.P.) CONSTANŢA

Parteneri

Partener 1:

INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (ICDP) PITEȘTI-MĂRĂCINENI

Partener 2:

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ (S.C.D.P.) BĂNEASA – BUCUREŞTI

Raportare faze:

Responsabil de proiect în cadrul S.C.D.P. BĂNEASA – BUCUREŞTI

CS Maria DUMITRU 0723.610.615

maria.dumitru77@yahoo.com

Adresa: B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 4, Sector 1, Bucuresti

www.scdpbaneasa.ro