Robo – Fermier

REALIZAREA PLATFORMEI MODULARE ROBOTICE AUTONOME “ROBO – FERMIER”

Rezumat

Proiectul propus de Grupul Operațional, se încadrează în sectoarele și temele prioritare prevăzute in documentele si strategiile Naționale de dezvoltare a competitivității si in cele de Cercetare – Dezvoltare – inovare in domeniul agro-alimentar, prin „fundamentarea si realizarea unor sisteme tehnice noi, inteligente specifice conceptului de „agricultura de precizie” pentru valorificarea superioara a potențialului de producție a terenurilor agricole in condiții de exploatare durabila”, elementele de baza de dezvoltare prioritara a acestui domeniu.

Astfel, proiectul propune realizarea unei platforme autonome robotice ce va efectua activitati dedicate pomiculturii ecologice, fiind un sistem inteligent ce va sprijini fermierii. Sistemul este caracterizat de modularitate, in consecinta va putea fi adaptat foarte ușor la specificul tehnologic al fermelor pomicole.

În cadrul Strategiei Naționale pentru Cercetare și Inovare 2014-2020 precum si a Strategiei pentru cercetare-dezvoltare-inovare pe termen mediu și lung în sectorul agro-alimentar 2014-2020-2030, sunt prevăzute prioritati in identificarea unor soluții pentru problemele existente in domeniul specific, prin abordarea temelor interdisciplinare.

Date generale proiect

Finanțare: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Submăsura 16.1a “Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol”

Contract nr.: C161A0000011833100008 /15.03.2021
Valoare totală eligibilă proiect: 359.829EUR 
Durata proiectului: 15 Martie 2021 – 15 Marie 2024

   

Obiective

Obiectivul principal al proiectului consta in înființarea și funcționarea Grupului Operațional (GO) care are scopul de a dezvolta si realiza, în comun, o soluție la probleme specifice pomiculturii ecologice respectiv nivelul înalt de resursa umana necesar in administrarea unei plantații pomicole, pe de o parte si oferta scăzuta de resurse umane active in acest domeniu, pe de alta parte.

Prin proiectul pilot propus de GO, se urmărește realizarea si testarea aplicabilității comerciale in contextul pomiculturii ecologice, a „agriculturii de precizie”, prin dezvoltarea unei soluții inovatoare de gestiune si management a exploatațiilor pomicole. Proiectul propune realizarea unei soluții care urmărește utilizarea tehnologiei robotice autonome in scopul executării lucrărilor din plantațiile pomicole. Lucrările ce vor fi executate se vor axa pe fermele ecologice dat fiind faptul ca pomicultura ecologica este mai dificil de gestionat decât cultura mare in sistem ecologic.

Operațiunile ce se propun a fi executate de platforma robotică autonomă, sunt destinate plantațiilor pomicole în special a celor administrate în sistem ecologic, respectiv:

  • Realizarea lucrări de întreținere a plantației prin cosirea/tocarea buruienilor;
  • Realizarea monitorizării stării de sănătate (boli și dăunători) din plantații;
  • Aplicarea localizata a soluțiilor de combatere boli și dăunători
  • Verificarea posibilității de realizare a recoltării cu ajutorul platformei.
Obiective secundare

Prin proiectul propus de GO se vor atinge si alte obiective, după cum urmează:

1. Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale.

Prin implementarea proiectului se va crea o resursa de informații si cunoștințe destinate pomiculturii ecologice. Prin acțiunile demonstrative organizate in cadrul proiectului se va realiza si o conștientizare a populatei in ceea ce privește agricultura ecologica si soluțiile pentru o gestionare eficienta a activității agricole si a mediului.

2. Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite.

In cadrul Grupului Operațional sunt parteneri din domeniul privat de producție si servicii (P1 si P3) precum si din cadrul domeniului de cercetare si dezvoltare. Aceștia vor colabora in scopul elaborării, realizării si experimentării soluției robotice, astfel realizându-se legătura si transferul de cunoștințe intre sectorul de cercetare si domeniul privat.

Proiectul propune realizarea unei platforme robotice autonome, destinate fermelor pomicole ecologice care va fi capabila sa monitorizeze plantația si sa aplice punctual soluții de tratament, in acest mod realizându-se o mai buna gestiune a mediului. De asemenea, platforma va permite înlocuirea tractoarelor, cu combustie de energie fosila astfel reducându-se nivelul de poluare din agricultura.

De asemenea, dezvoltarea si utilizarea platformei autonome robotice ce va realiza activitati dedicate pomiculturii ecologice (întreținerea plantației, monitorizarea plantației si aplicarea de tratamente) se va reflectata în efectele socio-economice și de mediu, cum ar fi: creșterea producției, reducerea consumului de combustibil, îmbunătățirea condițiilor de lucru ale fermierilor, menținerea structurii solului, conservarea și îmbunătățirea caracteristicilor solului, scădere semnificativă a riscului de eroziune, etc.

Rezultate

Rezultatele practice estimate ale proiectului vor fi:

  • un studiu privind principalele caracteristici ale plantațiilor pomicole infiintate pe sisteme moderne de cultura. Studiul va constitui o sursa de informații științifica, pe baza căreia platforma va putea funcționa in corelare cu caracteristicile specifice plantației in care activitatea robotului se va testa. Realizarea acestui raport este necesara pentru ca P1 sa poată elabora programe de operare care sa tina cont de specie, densitate, profil plantație, etc.
  • o platforma autonoma robotica modulara. Aceasta va fi destinata facilitării întreținerii plantațiilor pomicole ecologice (prin lucrări de tăieri iarba si săpat intre pomi pe rând, si monitorizarea stării fitosanitare a plantațiilor). Platforma va fi caracterizata de “modularitate” astfel incit va permite obținerea unui grad adaptabilitate si eficienta, astfel incat sa poată fi utilizata intr-un grad cat mai larg in cadrul plantațiilor pomicole ecologice
  • o baza de date cu informații si fotografii cu principalele boli si principalii daunatori din plantațiile pomicole ecologice. Baza de date va constitui sursa de informații necesare softului de recunoaștere a bolilor si daunatorilor prezenți in plantație, fiind utilizata de platforma robotica. De asemenea cu ajutorul acestei baze de date, platforma „va învăța” in permanenta, in acest mod fiind capabila sa recunoască existenta in diferite stadii de dezvoltare a factorilor patogeni.
  • o aplicație mobila de monitorizare si control a platformei robotice. Aceasta aplicație va putea fi instalata sau utilizata din „Cloud” pe terminale telefonice sau tablete/PC, si va permite monitorizarea si controlul prin internet a platformei, facilitând operarea acesteia prin IOT.
  • un studiu de impact asupra utilizării sistemelor electronice respectiv a platformei ROBO – FERMIER, in eficienta economica a fermelor pomicole ecologice, având in vedere impactul semnificativ pe care il au activitățile de întreținere si recoltare a plantației, in cadrul cheltuielilor de producție.
Parteneri

LIDER DE PROIECT – SC PERECO SRL

PARTENER 1 – STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ BĂNEASA ()
PARTENER 2 – SC INTEGRO MANAGEMENT CONSULT SRL
PARTENER 3 – SC CALIN ROBOTICS SRL

Activități

Activitatea 1. Înființare și funcționare grup operațional – managementul și coordonarea proiectului – Anul 1 – Anul 3

Activitatea 2. Realizarea unui studiu privind principalele caracteristici ale plantațiilor pomicole infiintate pe sisteme moderne de cultura – Anul I

Activitatea 3. Proiectare, realizare, experimentare ROBO – FERMIER – Anul I

Activitatea 4. Realizarea bazei de date cu principalele boli si principalii dăunători din fermele pomicole ecologice

Activitatea 5. Dezvoltarea soluției de recoltare mecanizată pentru arbuști fructiferi

Activitatea 6. Demonstrarea funcționalității tehnologiei inovative.

Activitatea 7. Realizarea studiului de impact asupra eficientei economice a utilizării platformei in plantațiile pomicole

Activitatea 8. Diseminarea pe scară largă a rezultatelor