Proiecte

PROIECTE – TEME ȘI EXPERIENȚE

Temele și experiențele ce sunt desfășurate în cadrul Laboratorului de cercetare/inovare în pomicultura ecologică, au la bază o serie de documente programatice, în care sunt stabilite obiective ce duc la atingerea problematicilor abordate în cadrul laboratorului.

Principalele documente avute în vedere la elaborarea și dezvoltarea viziunii de cercetare – inovare din cadrul laboratorului sunt: Strategia Pactul ecologic European (Green Deal), Strategia „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic și Strategia de Cercetare – Dezvoltare – Inovare în domeniul agroalimentar pe termen mediu și lung 2020-2030.

 

Temele și experiențele dezvoltate în cadrul laboratorului sunt structurate astfel:

 • Teme aferente PLANULUI TEMATIC privind Implementarea „Strategiei ASAS privind Cercetarea – Dezvoltarea – Inovarea în Pomicultură” pentru perioada 2021 – 2027 – ICDP Piteşti – Mărăcineni şi reţeaua de Staţiuni pomicole, reprezintă principalul document programatic privind activitățile de cercetare desfășurate.

În cadrul acestui plan tematic, SCDP Băneasa este parteneră experiența 2.10. Cercetări privind comportarea unor specii de pomi și arbuștilor fructiferi în sistem de cultură ecologic.

Obiectivul acestei experiențe este acela de a organizare de loturi demonstrative pentru verificarea eficienței produselor ecologice de combatere a bolilor și dăunătorilor și de nutriție

 

 • Teme aferente PROIECTELOR CDI

Proiect multianual: 2018 – 2022, tip PCC 5

”Promovarea unor tehnologii ecologice de cultura in vederea cresterii nivelului calitativ al fructelor, cu impact favorabil asupra mediului inconjurator”

Obiectivul specific al acestui proiect este modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător.

Se urmărește identificarea soluțiilor tehnice care să conducă la îmbunătățirea verigilor tehnologice implicate în creșterea calității producției la specia cais, cu impact favorabil asupra mediului înconjurător.

 • Teme aferente PROIECTELOR INTERNE

Proiect multianual: 2019 – 2023, tip intern

”Cercetări privind influența diferitelor soluții de mulcire a solului (organic și anorganic) asupra incidenței apariției de boli și dăunători în culturile de arbuști și semiarbuști fructiferi, cultivați în sistem ecologic certificat”

Obiectivul specific al acestui proiect este determinarea influenței diferitelor tipuri de mulci aplicate pe spațiul dintre plante pe rând, asupra riscului și gradului de apariție a bolilor și dăunătorilor în plantațiile de arbuști și semiarbuști fructiferi cultivați în sistem ecologic.

În cadrul experienței, se urmărește utilizarea a două tipuri de mulci în cadrul plantațiilor de zmeur și aronia cultivate in sistem ecologic și incidența de apariție precum și structura bolilor și dăunătorilor existente din plantații plantațiilor, în funcție de specia cultivată și tipul de mulci aplicat. Se vor observa și existența și structura entomofaunei utile.

 • Teme aferente ALTOR TIPURI DE PROIECTE

Proiect multianual: 2021 – 2024, proiect finanțat prin Submăsura 16.1a “Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol” din PNDR.

SCDP Băneasa este membru al Grupului Operațional în cadrul proiectului „REALIZAREA PLATFORMEI MODULARE ROBOTICE AUTONOME “ROBO – FERMIER”

Obiectivul specific al acestui proiect este realizarea unei platforme robotice autonome ROBO – FERMIER si a softului aferent de gestionare.

Platforma ROBO – Fermier va fi dezvoltata in scopul executării lucrărilor din plantațiile pomicole ecologice fiind proiectata ca sistem modular, adaptabil condițiilor specifice unui număr cat mai mare de profile de ferme pomicole.

Proiectul pilot urmărește realizarea si testarea aplicabilității comerciale in contextul pomiculturii ecologice, a „agriculturii de precizie”, prin dezvoltarea unei soluții inovatoare robotice de gestiune si management a exploatațiilor pomicole.

Operațiunile ce se propun a fi executate de platforma robotică autonomă, sunt destinate plantațiilor pomicole în special a celor administrate în sistem ecologic, respectiv:

 • Realizarea lucrări de întreținere a plantației prin cosirea/tocarea buruienilor;
 • Realizarea monitorizării stării de sănătate (boli și dăunători) din plantații;
 • Aplicarea localizata a soluțiilor de combatere boli și dăunători
 • Verificarea posibilității de realizare a recoltării cu ajutorul platformei.

Obiectivele principale urmărite prin dezvoltarea platformei robotice sunt:

 • reducerea necesarului de forță de muncă umană utilizat în fermă cu consecințe directe în creșterea eficienței economice a fermelor;
 • evitarea problemelor reale cu care se confruntă fermierii determinate de indisponibilitatea de forță de muncă în agricultură;
 • reducerea consumului de combustibil fosil în agricultură cu consecință directă asupra reducerii nivelului de emisii de gaze cu efect de seră din fermele pomicole;
 • reducerea consumurilor generale de produse de combatere a bolilor și dăunătorilor prin aplicarea localizata a tratamentelor;
 • facilitarea administrării fermelor ecologice