Realizări

Realizări

Începând cu anul 2020, în cadrul Bazei Experimentale Moara Domnească a fost dezvoltat poligonul experimental pentru pomicultură ecologică care la acest moment are o suprafață de 5.000 mp. În cadrul poligonului au fost înființate loturi experimentale cu zmeur, aronia, goji, piersic și mur, precum și plante medicinale (mentă).

Poligonul experimental de pomicultură ecologică constituie baza tehnico-materială pentru dezvoltarea activităților de cercetare privind pomicultura eclogică și inovarea în domeniu.

Începând cu anul 2020, SCDP Băneasa a demarat procesul de conversie spre agricultura ecologică pentru o suprafașă de 18,46 ha. Inspecția și certificarea este realizată de către organismul de inspecție și certificare acreditat de RENAR și aprobat de către MADR, respctiv SC SRAC SRL (RO – ECO – 026).