LABORATOR

DESCRIERE

Motto: Progresul umanităţii se bazează, în general, pe noile descoperiri tehnico-ştiinţifice. Uneori însă, dezvoltarea societăţii umane impune reactivarea unor sisteme tehnologice mai vechi, precum sistemele de agricultură ecologică, dar singurele eficiente în soluţionarea unor probleme grave de mediu şi de sănătate (Toncea, 2002).

Cercetarea este unul dintre cele mai importante instrumente pentru dezvoltarea și răspândirea în continuare a alimentelor și agriculturii ecologice. Prin urmare, este important ca cercetarea să ofere sprijin adecvat pentru cercetarea dezvoltarea agriculturii ecologice si a produselor alimentare ecologice.

Pana în anii 1980, activitățile de cercetare în agricultura ecologică au fost efectuate în principal de entități private. Începând cu anul 1982, primele universități includeau în curicula de învătare și agricultura ecologică, iar în anii 1990 proiectele finanțate de UE în domeniul agriculturii ecologice contribuiau semnificativ la o mai bună cooperare între cercetători la nivel european. În același timp, în cercetarea legată de agricultura ecologică s-au implicat un număr din ce în ce mai mare de institute naționale de cercetare.

 

Problematica abordată în cadrul laboratorului

 • Efectele practicării agriculturii ecologice: tematica include înțelegerea și documentarea impactului pe care îl au tehnologiile ecologice (ex: aplicarea gunoiului de grajd, mulcirea, utilizarea culturilor de acoperire, prelucrarea minimă a solului, etc), asupra sănătății solului, biodiversității și gestionării buruienilor și a atacurilor de boli și dăunători.
 • Îmbunătățirea tehnologiilor pomicole: include dezvoltarea de tehnologii, metode și sisteme de măsurare, descriere și optimizare a serviciilor ecosistemice, precum și de cercetare a metodelor pentru atenuarea variabilității climatic, în cadrul sistemelor de producție pomicolă ecologică
 • Studii privind dezvoltarea și menținerea de sisteme agroforestiere în cadrul plantațiilor pomicole precum și efectul perdelelor forestiere asupra performanței plantațiilor ecologice de pomi și arbuști fructiferi;
 • Practici de cultură: dezvoltarea de practici eficiente utilizate în tehnologiile pomicole ecologice, cu scopul eliminării necesității aplicării produselor permise a fi utilizate în sistem ecologic conform 834/2007 si 889/2008. Aceste practici, pot include noi soiuri/varietăți/cultivare, tehnologii de cultură. Cercetarea ar trebui să furnizeze, de asemenea, informații despre productivitatea, profitabilitatea și impactul alternativei propuse asupra administrării mediului.
 • Cercetări privind dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de monitorizare și control a organismelor dăunătoare din plantațiile de pomi fructiferi ecologice din România în contextul Strategiei Green Deal, utilizând tehnologii agricole inteligente – Internet of Things – IoT (Internetul Obiectelor) și Inteligența artificială (IA)
 • Identificarea şi implementarea de soluţii inteligente pentru măsurarea și reducerea consumului de energie în ferme şi unităţi de procesare, reducerea amprentei de carbon/produs alimentar și a utilizării de substanțe de combatere;
 • Monitorizarea inteligentă a plantațiilor pomicole în sistem ecologic şi, nu în ultimul rând, transferul tehnologic în domeniul producţiei şi procesării ecologice a alimentelor.

În anul 2020, SCDP Băneasa a dezvoltat Laboratorul de pomicultură ecologică și inovare în cadrul Compartimentului de Cercetare, având în vedere:

 • provocările schimbărilor climatice, care au condus la creșterea atenției asupra modului în care omul îsi produce alimentele, urmărindu-se în permanență reducerea impactului negativ pe care agricultura îl are asupra mediului;
 • obiectivele la nivelul UE pentru producția ecologică sunt: o mai bună protecție a intereselor consumatorilor, asigurarea unei concurențe loiale între producători și facilitarea liberei circulații a produselor ecologice în UE;
 • faptul că un număr important de fermieri au înființat exploatații pomicole în sistem ecologic;
 • nevoia de a identifica soluții eficiente economic și permanent adaptate la condițiile tehnologice actuale.

Ca si bază experimentală, laboratorul administrează o suprafață de cca. 6.200mp in cadrul Bazei Experimentale Moara Domnească Ilfov.

În cadrul acestui laborator se vor realiza studii și cercetări privind cele mai noi tehnologii de producție a fructelor în sistem ecologic, fiind urmărite toate verigile din ciclul de producție.